Heel speciaal: Eend met cognac

Zeer bijzonder recept voor 'CANARD AU COGNAC'

 

Canard au cognac

1 eend van ongeveer 5 kilo,
2 flessen cognac
spekreepjes
1 fles olijfolie

De eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven met peper en
zout.
De oven 10 minuten voorverwarmen op 180° .
Een longdrink glas half vullen met cognac. De cognac opdrinken tijdens het
opwarmen van de oven.
De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas cognac
inschenken. Het tweede glas opdrinken en de eend in de oven plaatsen.
Na 20 minuten de oven op 200° zetten en twee glazen bvullen met
bcognac.
De klazen opdlinken en de scherven van et ielste klas oplapen.
Nog een aalff klaasje sjenke en opdlinke.
Na een aalff uul de hoven opedoen om deent te sjekke.
Blabtwondezalf in de padkamer ganaale en op de povekand van de linkeland
doen.
Denove nesjop geve.
Twi glose insjenke van de twie glose kjak tmiddelste glas opdhinke.
Denove opedoen na dieste bles kjak leegis en de skotel vastpakke.
De blantwondesalf op de binnekand van de tweejande doen en deent oeprape.
Dander glasse kjak oepdrinke.
Deent nogis oeprape en met nen nantdoek de blandwondesalff van deent
vege.
Den ande ontvette me kjakken den tupe sallff wier oeprape.
Tkapot glas opvege en deent terug inden ove zette.
Deent oprape en denove opendoen.
De twiede fles kjak opedoen en oprape van de keukevloer.
Opstaan van de bloer en vettig spek onder dekas vege,
Nogis oepstaan van de bleoer en dan tochma blieve zitte.
Debles op de grond zette.
Huit de vles dlinke. De klase zen oep of kepot.
De ove afzette deoge toedoen omfalluh nen deniele hacht slaapu.

De volgende dag de eend aansnijden met het zilveren
feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.

Pas de Problme
Powered by CMSimple