De vier Heemskinderen

De Vier Heemskinderen – Les Quatre Fils Aymon

De oorspronkelijke romancyclus heeft in de Middeleeuwen in geheel Europa bekendheid gekregen. Het epos bestaat uit niet minder dan 18.489 verzen. De heldendaden van Renout en zijn 3 broers spelen zich af in Frankrijk, in de Belgische Ardennen en in het Rijnland. Hier volgt het verhaal :

Hertog Aymon gaat naar Parijs met zijn vier zoons, om een ruzie met Karel de Grote bij te leggen. Zijn zoons worden tot ridder geslagen. Op het einde van de ceremonie breekt een ruzie uit tussen Renout, één van de vier zoons en een neef van Karel de Grote, die sterft aan de gevolgen.

De 4 HeemskinderenDe zoons, de Vier Heemskinderen, vluchten naar de Ardennen op hun toverpaard Beyaert. Hun eerste kasteel bouwen ze aan de samenloop van Maas en Semoy, maar na 7 jaar moeten ze opnieuw vluchten, na een zware belegering door Karel de Grote. Ze vluchten naar Gascogne, waar Renout trouwt. Ze bouwen er een kasteel aan de samenloop van de Garonne en de Gironde, het kasteel van Montauban. Karel de Grote weet ze opnieuw te vinden en wil nu vrede sluiten, als ze zittend op muilezels, ongewapend en met een roos in de hand naar een ontmoetingsplaats komen. Maar ... het was een valstrik. Gelukkig hadden de broers dat ontdekt, dankzij de tovenaar Malegijs, die een diepe wrok koestert tegen Karel de Grote.

Karel de Grote sluit toch vrede, met als voorwaarde dat hij het Ros Beyaert krijgt. Toen dat besproken werd, waren de broers in hun derde kasteel in Dortmund. Het vluchten moe, stemden ze toe. Het Ros Beyaert wordt met een grote molensteen om zijn nek in de Maas geworpen, en dan gebeurt het wonder. Het paard komt langs de andere oever uit het water en verdwijnt in de bossen. In opdracht van Karel de Grote, gaat Renout op kruisvaart. Wanneer hij terugkomt zijn zijn vrouw en zijn moeder overleden. Vier jaar lang blijft hij op zijn kasteel en zorgt voor de opvoeding van zijn twee zoons, die door Karel de Grote tot ridder worden geslagen.

Avondlicht op de 4 HeemskinderenOp latere leeftijd verlaat Renout zijn broers en zijn twee zonen. Hij vertrekt met als enige bezit een stok.. Nu de vrede gesloten is kan hij eindelijk vrij zijn. Hij sluit zich aan bij de werklieden die de kathedraal van de Drie Koningen aan het bouwen zijn in Keulen. Hij wordt niet herkend.
Hij werkt zo hard dat hij veel vijanden krijgt. Iemand slaat zijn schedel in en hij wordt in de Rijn gegooid. Dan gebeurt het tweede wonder van het verhaal : hij wordt door de vissen naar de oever gedragen. Iemand herkent hem en hij wordt naar Dortmund gebracht.

Dit is het meest waarschijnlijke verhaal, maar het verklaart niet waar die 4 rotspunten vandaan komen.
Dat verklaart een andere versie van het verhaal...misschien minder waarschijnlijk, alhoewel...:
Voor de zoveelste maal hebben de 4 Heemskinderen de listen van Karel de Grote door en vluchten. Karel is woedend en spreekt een vloek over ze uit. Met hulp van de duivel worden de broers omgetoverd tot hoge rotsen boven de Maas. Alleen hun paard kan ontsnappen, maar niet ver, het komt maar tot Dinant en wordt daar ook veranderd in een rots : le rocher Bayard!

Pas de Problme
Powered by CMSimple